Välj en sida

Miljö

Econopack arbetar alltid med miljön i åtanke. Vi är väl medvetna om att jordens resurser är begränsade och gör därför allt vi kan för att ta vara på den på bästa möjliga sätt.

Miljöaspekten genomsyrar hela vår verksamhet och påverkar också vårt sätt att arbeta. Vi ställer höga krav på oss själva och vår omgivning och ser alltid till att våra leverantörer arbetar med material som producerats och hanterats under schysta villkor. Vi samarbetar också med organisationen fti vilket innebär att vi uppfyller deras hårda krav på återvinning. Om du har förslag på hur vi skulle kunna bli ännu bättre på miljöfrågor får du gärna kontakta oss. Tillsammans kan vi jobba mot en grönskande framtid!